Register Now

November 15th, 2023

Tel Aviv Stock Exchange (TASE)

Register Now
Add to Calendar
Eng
|
Heb

Mr. Shlomo Maoz

CHIEF ECONOMIST at S.M.TEL AVIV INVESTMENTS LTD

שלמה מעוז

מרצה ופרשן בתחום הכלכלה והפיננסים. דירקטור בחברות ישראליות[1]. שימש כעשר שנים בתפקיד הכלכלן הראשי בבית ההשקעות אקסלנס

שלמה מעוז מילא מספר תפקידים בכירים בשירות הציבורי כגון: ציר כלכלי כנציג האוצר, בבריטניה ואירלנד. גיוס כספים בשוקי ההון הבינלאומיים עבור ישראל כולל אירופה ויפן. נציג משרד התקשורת בלונדון. נספח מסחרי, נציג משרד התעשייה, שגרירות ישראל בלונדון. היועץ הכלכלי ויוזם תוכניות כלכליות ורפורמות במשק לשר האוצר יצחק מודעי. אחראי ויוזם לקשת רפורמות בשוק ההון, מיסוי/ביטוח לאומי, הרגולציה והדרגיולציה בשווקים השונים אחראי על תיאום וקשרי העבודה עם הכנסת ובנק ישראל.

שימש יו”ר ועדות סטטוטוריות לעניין חלוקת הכנסות  ושינויי גבולות בין רשויות מקומיות עפ”י מינוי של משרד הפנים, בין היתר ועדה לחלוקת הכנסות של בסיס תל נוף, ועדת לחלוקת הכנסות ושינויי גבולות בין מועצות האזוריות ובין נתיבות, ועדה לחולקת הכנסות בעמק חפר, ועדה לחולקת הכנסות צורן-קדימה.

בשנים האחרונות בעל טור שבועי ב”עסקים”, של יום ששי בעתון מעריב. הופעה כפשרן בענייני כלכלה וחברה ברשתות הטלוויזיה, הרדיו והסכתים. מרצה בפורומים ציבוריים ולחברות מסחריות, בנקים, חברות פיננסיות, בתעשייה ובאקדמיה. קודם לכן שלמה מעוז מרצה במסלול האקדמי של המכללה למנהל. הרצה בקורס דירקטורים בבינתחומית. בתחילת דרכו המקצועית, היה העורך הכלכלי של היומון הג’רוזלם פוסט.

שלמה מעוז כיהן ומכהן כדירקטור חיצוני בחברות ציבוריות; משמש כיו”ר דירקטוריון ודירקטור בחברות הבאות: יו”ר של חברת הכשרת היישוב בישראל בע”מ. דירקטור דיסקונט חיתום והנפקות. דירקטור סנו מפעלי ברונוס בע”מ, דירקטור אקמה טריידינג בע”מ. שימש דירקטור חיצוני בחברת סנו מפעלי ברונוס בע”מ. דירקטור חיצוני, אפקון טכנולוגיות בע”מ; דירקטור, צים חברת השיט בע”מ; דירקטור תרכובות ברום בע”מ ;מפעלי ים המלח בע”מ. יו”ר הדירקטוריון של אקסלנס נשואה קרנות נאמנות. כלכלן ראשי, נשואה זנקס/אקסלנס נשואה, בית השקעות.